Hoofdcontent

Financiële oplossing

Gemeente Steenbergen, sociaal-culturele bijdrage
Het doel van de regeling is het bevorderen en vergroten van de deelname aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport en (sociaal-)culturele activiteiten voor personen van 18 jaar en ouder. Middels het leveren van een financiële bijdrage voor de personen met een inkomen op of rond het sociaal minimum (inkomstengrens maximaal 120% van geldenden bijstandsnorm).

 

De bijdrage kan gebruikt worden voor kosten van:

  • lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging;
  • deelneming aan muziek- en/of dansonderwijs;
  • entree voor zwembad, bibliotheek, theater, concert, museum, bioscoop, evenement, attractie en/of pretpark;
  • deelneming aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerd activiteiten.

De bijdrage kan alleen achteraf (dus nadat de kosten zijn gemaakt) worden aangevraagd. Daarnaast moeten er bewijsstukken van de kosten (bonnen, nota's, etc.) zijn, die bij de aanvraag toegevoegd moeten worden. In een kalenderjaar kan per gezinslid maximaal €150,- worden verstrekt.

 

Een aanvraag kunt u indienen door contact op te nemen met uw contactpersoon bij de ISD Brabantse Wal of door een afspraak te maken via Intake Steenbergen, 0167-541131.

 

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld betaalt (een gedeelte van) de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Hoe doe ik een aanvraag?
Neem contact op om een aanvraag te doen, als dit niet lukt. Naast de buurtsportcoach en cultuurcoach kunnen ook de jeugdprofessionals van het CJG of andere organisaties helpen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld.

 

Volwassenenfonds

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport of beweegactiviteiten. Het Volwassenenfonds is voor volwassenen van 18 jaar en ouder die leven rond het bestaansminimum. Contributie, lesgeld en/of materialen voor sport wordt uit dit fonds betaald. Voor meer informatie kijk op de website van het Volwassenenfonds.

 

Je kunt als volwassene zelf geen aanvraag indienen. Dit doet een intermediair voor je. In de gemeente Steenbergen is de intermediair de Buurtsportcoach, namelijk Lucas Herrings. Je kan met hem contact opnemen via: l.herrings@ssnb.nl

 

Heb je vragen? Laat dan een berichtje achter: