Hoofdcontent

Sport, beweeg en/of preventieinitiatieven

In het Sport- en Preventieakkoord zijn voor elk thema ideeën geformuleerd en acties vastgelegd. De Rijksoverheid stelt een budget ter beschikking om uitvoering te geven aan die ideeën en acties. Ook jij, als sport- en beweegaanbieder, school, kinderopvang, zorg- en welzijnsinstelling en maatschappelijke organisatie kunt, een waardevolle bijdrage leveren door een plan in te dienen, waarmee je bijdraagt aan de ambities en doelstellingen van het sport- en preventieakkoord. Dit staat dus los van de acties die Heel Steenbergen Actief zelf in de praktijk realiseert.

 

De stuurgroep van het initiatief Heel Steenbergen Actief kent (uitvoerings)budget toe aan goede plannen. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd: de gemeente Steenbergen, Heel Steenbergen Fit, WijZijn Steenbergen, GGD West-Brabant en Leefstijlkoers. 


De aanvraag kan ingediend worden via een projectcanvas. Download hier het projectcanvas.

Lees eventueel het Sport- en Preventieakkoord van Steenbergen door om te kijken naar mogelijke raakvlakken.
Vul het projectcanvas goed en volledig in en houd hierbij rekening met verschillende aspecten. Als stuurgroep hanteren we de volgende citeria: 

  • Duidelijke omschrijving van de activiteit/idee
  • SMART gedefinieerd doel
  • Plan met (specifieke) begroting
  • Doelgroep en bereik

Vanuit de stuurgroep kennen wij een maximum bedrag van €2.500,- toe aan ingediende initiatieven. Bij een goed onderbouwd en evidence based project kan er een uitzondering gemaakt worden.

Belangrijk is dat het project nog niet gerealiseerd is op het moment van beoordeling, maar wel binnen 3 maanden na toekenning gestart kan worden. Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die op een andere manier gefinancierd kunnen worden (services vanuit NOC*NSF), worden niet toegekend.

 

U kunt het aanvraagformulier ingevuld retourneren aan info@heelsteenbergenactief.nl.
De stuurgroep heeft structureel overleg, dan zal het ingediende initiatief besproken en beoordeeld worden. Het streven is om uiterlijk binnen 2 weken reactie te geven.