Hoofdcontent

Sport- en Preventieakkoord

Iedere inwoner uit Steenbergen moet met plezier kunnen bewegen, sporten, ontmoeten en spelen. Jong, oud. Dichtbij, in de wijk. Onbezorgd in een gezonde, veilige, aantrekkelijke en beweegvriendelijke omgeving. Veel lokale, betrokken verenigingen en organisaties in Steenbergen zetten zich hiervoor in. Het Steenbergse Sport- en Preventieakkoord is dan ook een breed gedragen akkoord waar we lokaal de krachten bundelen op verschillende thema’s.

Voor elk thema zijn ambities geformuleerd en acties vastgelegd
Download hier het volledige Steenbergse Sportakkoord.

Download hier het volledige Steenbergse Preventieakkoord.

 

We doen dit niet alleen
Heel Steenbergen Actief is een verzamelnaam voor verschillende partijen. De organisatie bestaat uit een stuurgroep met de volgende partijen: de gemeente, Heel Steenbergen Fit, WijZijn Steenbergen, GGD West-Brabant en Leefstijlkoers. Om de ambities en projecten van beide akkoorden uit te voeren, zijn betrokken organisaties nodig. Deze werken in projectgroepen, om tijdens de duur van een activiteit of project hier uitvoering aan te geven. Tot slot zal er een klankbordgroep gevormd worden, dit zijn personen of organisaties waar Heel Steenbergen Actief hun mening hoort over het verloop of het resultaat van een project.

Zij zijn allen overtuigd van de positieve invloed die sport, bewegen en preventie hebben op gezondheid, sociale cohesie, gezonde leefstijl en de economie. Zo werken we gezamenlijk aan een heel Steenbergen actief!

 

Wil je ook graag een bijdrage leveren aan meer gezonde en vitale inwoners in Steenbergen? 

En vind jij het leuk om mensen letterlijk en figuurijk in beweging te brengen? We zijn altijd op zoek naar sterke teamspelers.
Sluit je aan bij Heel Steenbergen Actief door een e-mail te sturen naar info@heelsteenbergenactief.nl en verbind de naam van jouw organisatie aan één van de vele ambities.